Velkommen til Brekke Coaching

Ønsker du også en boost i hverdagen, lyst til, og tro på at endringer er mulig, ny energi, ny start, motivasjon og en opplevelse av å være bra nok?

Da ønsker du det samme som mine kunder sier de får.

Jeg har et inderlig ønske om at alle mennesker skal oppleve seg selv bra nok i alle situasjoner i livet. Ofte er det ikke store endringer som skal til for at store endringer faktisk kan skje. Det høres utrolig ut, jeg vet det, Jeg vet også at det er sant!

Som Coach hjelper jeg deg til å bli bevisst hva som holder deg igjen, hva som begrenser deg. Det er helt utrolig hvilke muligheter som kan dukke opp. Tenk på alle de valgene du kan ta i løpet av en dag – jeg tenker på de valgene som gjør at du opplever mer frihet og mestring. Idet du snur alle «må`er, «burde» og «skulle» til ønsker, det å ville og ha lyst til, ja da er du kommet langt i å ta de valgene som er riktig for deg!

Hvordan ville det være om du kunne bruke viljen din, bruke motet ditt og ikke minst motivasjonen din når du enn måtte trenge den. Du vet du har alle disse egenskapene, har du ikke?

Noen ganger trenger vi bare litt hjelp til å «grave de frem»!

Jeg vil heie deg frem! Jeg vil stå ved din side å se dine feiringer mot din vei til å oppleve deg selv BRA NOK!

I løpet av en coaching-time vil jeg stille deg bevisstgjørende spørsmål, slik at du enkelt kan endre din tankegang. Jeg vil også gi deg ulike verktøy du kan ta med deg ut i din hverdag.

Som sertifisert NLP Master Practitioner Coach vil jeg kunne hjelpe deg med det du måtte ønske. Jeg er i sluttfasen av sertifisering til Helse og FrisklivsCoach.

Jeg brenner for å bidra til at mennesker kan ta bevisste valg i forhold til sin helse og på best mulig måte kunne ivareta seg selv på alle områder i livet, det være seg fysisk, psykisk eller mentalt.

Jeg er medlem av norsk forening for NLP som innebærer at jeg blant annet er forpliktet til å følge foreningens etiske regler og retningslinjer.

Ta veldig gjerne kontakt dersom du lurer på noe. Jeg gleder meg til å høre fra deg!

Hilsen Veslemøy Brekke

 

Brekke Coaching. Org.nummer 914063965

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *