Hypnoterapi og Coaching

Hypnoterapi

Hypnoterapi kan på mange måter sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand, hvor ditt ubevisste sinn er mer mottakelig til det som blir sagt. Ditt ubevisste sinn vil beskytte deg, slik at du ikke er mottakelig for det du selv ikke ønsker eller det som går på tvers av dine verdier. Du vil kun ta i mot det du selv tillater  i forvissing om at dette vil være nyttig, og til ditt eget beste. En behandling med hypnoterapi vil derfor alltid starte med en samtale om hva du ønsker å endre og om dine mål.

Hynoterapi er en god behandlingsform for å få de varige endringene du ønsker.

Hypnoterapi kan blant annet hjelpe ved vektreduksjon, økt selvfølelse og selvtillit, nedstemthet, indre uro.

Coaching med fokus på egen helse og endringer i livet

Coaching passer bra for deg som på en eller annen måte ønsker en endring i det livet du lever akkurat nå.Du kan raskt oppleve økt livskvalitet, mer glede, energi og overskudd.

Coaching kan bidra til:

 • Økt energi og livsglede
 • Endre vaner, som vektnedgang, være med fysisk aktiv
 • Mer klarhet og ro i livet
 • Økt velvære og bedre livskvalitet
 • Bedre selvfølelse og selvtillit

NLP er læren om hvordan vi tar inn”vår verden gjennom sanser, tanker og følelser. For at vi skal nå nye mål, må ofte gamle begrensinger og overbevisninger og vonde følelser omprogrammeres. Dette skjer ved blant annet ved ulike teknikker.

Coaching for barn:

Barn i dag lever ofte en hektisk hverdag, med skole og fritidsaktiviteter samtidig som de skal være med venner og det er i tillegg mange forventninger som skal leves opp til. Sosiale medier er en stor del av mange barns hverdag. For mange er dette i seg selv en stor utfordring. Erfaring viser at barn ofte ikke trenger mange timer før de får en bedre livskvalitet. Det er avhengig av barnet alder og ønsker om barnet har coachingsamtalen  med eller uten foreldrene. Dette avtales alltid med hver enkelt.

Barn kan streve med mange ulike utfordringer:

 • Foreldre som flytter fra hverandre
 • Mobbing, enten av barnet blir mobbet eller selv mobber
 • De har søsken med funksjonshemming og kan derfor oppleve å få mindre oppmerksomhet eller redsel for at noe skal skje med bror eller søster
 • Stress og press, både fra seg selv og fra andre
 • Dårlig selvfølelse
 • Utfordringer med sinne